Vyhláška č. 380/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017

Platnosť od 29.12.2016
Účinnosť od 31.12.2016

OBSAH

380

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2016,

ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

Poradové číslo
vekovej kupiny
Veková skupina poistencovPoistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štátPoistenci, za ktorých platiteľom poistného
je štát
xxIRŽ(i) *IRM(i) *IRŽ(i) **IRM(i) **
1.od 0 do 4 rokov0,72220,7974
2.od 5 do 9 rokov0,37800,4378
3.od 10 do 14 rokov0,40460,4212
4.od 15 do 19 rokov0,33740,18430,52640,3860
5.od 20 do 24 rokov0,36370,24310,48510,3242
6.od 25 do 29 rokov0,44700,25270,77300,4327
7.od 30 do 34 rokov0,50390,27410,86590,6422
8.od 35 do 39 rokov0,46610,29000,83570,7749
9.od 40 do 44 rokov0,44890,32020,88250,9075
10.od 45 do 49 rokov0,47710,36491,08781,1182
11.od 50 do 54 rokov0,54000,42771,26061,4710
12.od 55 do 59 rokov0,56550,51101,32981,8196
13.od 60 do 64 rokov0,64080,60551,01171,4133
14.od 65 do 69 rokov0,89870,94631,12731,5017
15.od 70 do 74 rokov1,05741,02561,30301,7744
16.od 75 do 79 rokov0,93890,89881,44621,9187
17.od 80 rokov0,36820,28341,51901,7913

* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.

§ 2

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

ČísloKódNázovIndex rizika nákladov
1.ASTAstma0,9558
2.CFPCystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu17,7077
3.CNSOchorenie mozgu a miechy8,2925
4.COPChronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma2,4841
5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitída1,8577
6.DEPLiečba antidepresívami0,6192
7.DM1Diabetes typu I3,1791
8.DM2Diabetes typu II0,6175
9.DMHDiabetes s hypertenziou0,9249
10.EPIEpilepsia1,1618
11.HIVHIV/AIDS14,3934
12.CHOHypercholesterolémia0,3434
13.KVSSrdcové choroby1,6974
14.ONKMalignity16,2212
15.PARParkinsonova choroba2,4618
16.PSYAntipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí1,3936
17.RASLiečba rastovým hormónom8,5923
18.RENRenálne zlyhanie30,5924
19.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF1,5514
20.TNFReumatické choroby liečené inhibítormi TNF13,6883
21.TRATransplantácie6,5780
22.HORHormonálna onkoliečba2,8319
23.NPPNeuropatická bolesť3,1570
24.HEMHemofília84,3080

§ 3

Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.


Tomáš Drucker v. r.