Vyhláška č. 380/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017

Platnosť od 29.12.2016
Účinnosť od 31.12.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2016 Aktuálne znenie