Vyhláška č. 379/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017

Platnosť od 29.12.2016
Účinnosť od 31.12.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2016 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.12.2016