Nariadenie vlády č. 365/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Platnosť od 28.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do31.05.2017
Zrušený 108/2017 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 - 31.05.2017