Nariadenie vlády č. 363/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.12.2016
Účinnosť od 28.12.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.12.2016 Aktuálne znenie