Oznámenie č. 348/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Platnosť od 19.12.2016
Redakčná poznámka

Dohovor pre Srbskú republiku nadobudol platnosť 1. novembra 2016

OBSAH