Oznámenie č. 333/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. novembra 2016 č. 6/2016 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk

Platnosť od 12.12.2016
Účinnosť od 12.12.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.