Oznámenie č. 332/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministrom zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Francúzskej republiky na obdobie rokov 2016 – 2019.

Platnosť od 09.12.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. novembra 2016 v súlade s článkom 25.

Pôvodný predpis

09.12.2016