Nariadenie vlády č. 327/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor

Platnosť od 08.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017