Oznámenie č. 326/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Tretieho protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.

Platnosť od 07.12.2016
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 15. marca 1963 v súlade s článkom 16. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 21. októbra 2016 v súlade s článkom 17.