Vyhláška č. 322/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

(v znení č. 271/2017 Z. z., 37/2018 Z. z.)

Platnosť od 01.12.2016
Účinnosť od 01.03.2018