Vyhláška č. 322/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

(v znení č. 271/2017 Z. z., 37/2018 Z. z.)

Platnosť od 01.12.2016
Účinnosť od 01.03.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2018 37/2018 Z. z. Aktuálne znenie
15.11.2017 - 28.02.2018 271/2017 Z. z.
01.12.2016 - 14.11.2017