Oznámenie č. 320/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu na roky 2017 – 2019 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu

Platnosť od 29.11.2016
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 11. novembra 2016 v súlade s článkom 22 ods. 8.