Oznámenie č. 318/2016 Z. z.Oznámenie národnej banky o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 550. výročia začatia činnosti Univerzity Istropolitany

Platnosť od 29.11.2016
Účinnosť od 29.11.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.11.2016 Aktuálne znenie