Zákon č. 317/2016 Z. z.Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 32/2017 Z. z.)

Platnosť od 29.11.2016
Účinnosť od 29.04.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017 okrem čl. I, čl. II, čl. III bodov 1, 2, 8, 14 až 29 a 31 a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 29. apríla 2017.