Opatrenie č. 309/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Platnosť od 24.11.2016
Účinnosť od 01.12.2016 do31.05.2018
Zrušený 148/2018 Z. z.

OBSAH