Zákon č. 306/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.11.2016
Účinnosť od 01.04.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem článku I bodu 5 § 18 ods. 1 písm. ac) a ad), bodu 9 § 23 ods. 1 písm. at) až aw) a bodu 12 § 60 ods. 1 písm. z) až ae), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2017.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2017 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2017 - 31.03.2017