Zákon č. 302/2016 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

(v znení č. 274/2017 Z. z., 125/2021 Z. z.)

Platnosť od 18.11.2016
Účinnosť od 01.05.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2021 125/2021 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2018 - 30.04.2021 274/2017 Z. z.
01.12.2016 - 31.12.2017

Pôvodný predpis

18.11.2016