Oznámenie č. 30/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 26. novembra 2015 v súlade s článkom 8.