Zákon č. 296/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.11.2016
Účinnosť od 01.02.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2016 okrem čl. I bodu 18 § 44u, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2017, čl. I bodov 1 a 8 až 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2017, a čl. I bodov 2 až 4 a bodu 18 § 44v, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.05.2017 - 31.01.2019 Delená účinnosť
01.02.2017 - 30.04.2017 Delená účinnosť
15.12.2016 - 31.01.2017