Oznámenie č. 282/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. októbra 2016 č. 113/2016 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016

Platnosť od 24.10.2016
Účinnosť do 31.12.2019
Zrušený 336/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 25. októbra 2016.