Zákon č. 281/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.10.2016
Účinnosť od 24.10.2016

OBSAH