Oznámenie č. 28/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Prezídiom Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Celoštátnym hlavným veliteľstvom polície Maďarska o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska v rámci spoločných operácií

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. októbra 2015 v súlade s článkom 4 ods. 4.

Pôvodný predpis

01.01.2016