Nariadenie vlády č. 277/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.10.2016
Účinnosť od 01.04.2017

OBSAH