Nariadenie vlády č. 274/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.10.2016
Účinnosť od 01.04.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2017 Aktuálne znenie