Zákon č. 272/2016 Z. z.Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

(v znení č. 211/2019 Z. z., 395/2019 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 18.10.2016
Účinnosť od 01.12.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 60d v čl. V deviatom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2017. Ustanovenie § 60c uvedené v čl. V deviatom bode stráca účinnosť 31. decembra 2017.