Opatrenie č. 269/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017

Platnosť od 11.10.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH