Oznámenie č. 267/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. septembra 2016 č. 4/2016 o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim

Platnosť od 07.10.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2016.