Zákon č. 266/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

Platnosť od 07.10.2016
Účinnosť od 01.11.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2016 Aktuálne znenie