Oznámenie č. 265/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí uzavretá Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky o zastupovaní vo vízovom konaní

Platnosť od 05.10.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2016.