Nariadenie vlády č. 261/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017

Platnosť od 30.09.2016
Účinnosť od 30.09.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.09.2016 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.09.2016