Oznámenie č. 259/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

Platnosť od 28.09.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 28. septembra 2016.