Oznámenie č. 258/2016 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Platnosť od 27.09.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2016.