Opatrenie č. 257/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017

Platnosť od 27.09.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

257

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. septembra 2016 o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017 je 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Peter Kažimír v. r.