Opatrenie č. 257/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017

Platnosť od 27.09.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 Aktuálne znenie