Vyhláška č. 252/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z.

Platnosť od 23.09.2016
Účinnosť od 01.10.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2016 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.09.2016