Vyhláška č. 244/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia

(v znení č. 296/2017 Z. z., 32/2020 Z. z.)

Platnosť od 29.08.2016
Účinnosť od 01.03.2020