Rozhodnutie č. 230/2016 Z. z.Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 05.08.2016

OBSAH