Oznámenie č. 228/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. júla 2016 č. 3/2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Platnosť od 05.08.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2016.