Oznámenie č. 219/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Platnosť od 20.07.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 7. augusta 2016 v súlade s článkom 14 ods. 1.