Zákon č. 216/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.07.2016
Účinnosť od 01.09.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2016 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.07.2016