Vyhláška č. 205/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.06.2016
Účinnosť od 01.07.2016 do30.06.2017
Zrušený 160/2017 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 - 30.06.2017

Pôvodný predpis

30.06.2016