Oznámenie č. 203/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Platnosť od 23.06.2016
Redakčná poznámka

Dohovor pre Nórske kráľovstvo nadobudne platnosť 1. júla 2016.

OBSAH