Oznámenie č. 202/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

Platnosť od 23.06.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2016 v súlade s čl. 431 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2016.