Nariadenie vlády č. 2/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2018
Zrušený 386/2018 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 - 31.12.2018

Pôvodný predpis

01.01.2016