Vyhláška č. 192/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

Platnosť od 10.06.2016
Účinnosť od 15.06.2016