Oznámenie č. 173/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2016 - 2017

Platnosť od 13.05.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. februára 2016.