Oznámenie č. 170/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov

Platnosť od 05.05.2016
Redakčná poznámka

Dodatok k dohovoru nadobudne platnosť 8. mája 2016 v súlade s čl. 20 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 8. mája 2016.