Vyhláška č. 17/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2016
Zrušený 360/2016 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 - 31.12.2016

Pôvodný predpis

01.01.2016