Oznámenie č. 168/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.

Platnosť od 05.05.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 10. mája 2016 v súlade s článkom 11 ods. 1.